Case study.

Projekty i rozwiązania w nich zastosowane są odpowiedzią na konkretne wymagania, sprecyzowane podczas niezliczonych dyskusji w zespole wdrożeniowym. Poniższe studia przypadków przedstawiają charakterystykę kilku wybranych projektów z trzech różnych branż.